Homepage

Privacy Policy

hello banner background image

1. NuBuiten B.V.

Wij, NuBuiten B.V., zijn een webshop die u producten en diensten aanbiedt voor het buitenleven, zoals overkappingen, tuinhout en tuinmeubelen. Wij dragen er zorg voor dat er op een verantwoorde wijze met uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens privé te houden, zoals in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven staat. Welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken leest u in deze privacyverklaring. We laten u daarbij weten hoelang we de gegevens bewaren, met welke partijen ze gedeeld worden en wat uw rechten zijn.

Mocht u vragen hebben over de privacyverklaring, mail dan gerust naar [email protected].

Verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens is:

 

NuBuiten B.V.

3371GJ

Hardinxveld-Giessendam

085 888 37 20

[email protected]

 

KvK: 63648172

BTW NL: NL 85 53 33 28 5 B01

BTW BE: BE 05 60 93 60 53

 Onder Nubuiten B.V. vallen de volgende websites: nubuiten.nl, nubuiten.be.

 

2. Doel & juridische gronden

We verzamelen gegevens van u op grond van de contractuele overeenkomst tussen u en NuBuiten B.V. We hebben bijvoorbeeld voor een aankoop en de aflevering daarvan uw adresgegevens nodig. We verzamelen gegevens voor een bestelling, betaling, bezorging, retour, zakelijke accounts en contact met de klantenservice.

We willen als bedrijf ons aanbod, uw surfervaring en de service zo goed mogelijk op u afstemmen. Zo analyseren we uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Daarbij volgen we uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Hiervoor verzamelen we gegevens op basis van ‘gerechtvaardigde belangen’, namelijk een commercieel belang. We verzamelen gegevens voor een account, contact met onze klantenservice, nieuwsbrief en e-mail, acties, persoonlijk advies, social media, bezoek van onze website, reviews, beveiliging, wifi en camera’s.

We verwerken daarnaast ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

3. Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Een voorbeeld van hiervan is de bezorger of een leverancier die uw adresgegevens krijgt, zodat uw bestelling op het juiste adres wordt geleverd.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke vereisten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NuBuiten.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ten slotte zullen we uw gegevens verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

We bewaren uw account en bijbehorende gegevens totdat u een verzoek indient om deze te verwijderen. Uw mailadres blijft ook in ons systeem staan, totdat u zich uitschrijft voor onze mails.

Camerabeelden van onze winkel bewaren we niet langer dan 4 weken, tenzij we iets verder moeten onderzoeken in verband met verdenking of de beelden voor de wet langer bewaard dienen te worden.

Om aan verplichtingen van de Belastingdienst voor onze administratie te voldoen, bewaren we uw factuur-, betaal-, en bestelgegevens 7 jaren lang.

Indien wij persoonsgegevens van u ontvangen, omdat u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op een andere wijze interesse toont om werkzaamheden voor ons te verrichten, verwerken wij uw persoonsgegevens om u van gevraagde informatie te voorzien en contact te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, bewaren wij tot maximaal vier weken na de sollicitatieprocedure. Hierna worden uw gegevens verwijderd. Indien wij deze gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor uw toestemming.

 

5. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NuBuiten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

6. Cookies

Op Nubuiten.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om de website te optimaliseren en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website andere informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de site en de diensten die u via onze website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze site en onze producten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om uw toekomstige activiteiten op onze site te versnellen. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Daarnaast verschijnt er eerste keer dat u onze website bezoekt een pop-up met de vraag of u cookies accepteert voor een optimaal gebruik van onze website. U kunt hier direct het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van cookies op de door u bezochte site kan tot gevolg hebben dat u bepaalde gedeelten van de site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen wanneer u onze site bezoekt.

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op met onze klantenservice.

Sociale media

Op onze website vindt u ook buttons die doorlinken naar onze social media kanalen. Dit Privacy & Cookiebeleid heeft geen betrekking op deze kanalen. In het geval van deze media gelden het privacy & cookiebeleid van de desbetreffende kanalen. Berichten die door u op onze social media kanalen geplaatst worden, blijven bewaard zolang deze relevant zijn.

 

7. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het beveiligen van de financiële transacties wordt gedaan via een HTTPS-encryptie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-07-2018. De privacyverklaring kan gewijzigd worden. Dit zal dan bekend worden op deze pagina. Indien u op de hoogte wilt blijven van onze privacyverklaring, raden we u aan deze pagina regelmatig te lezen.